آدرس فروشگاه طاها

مشهد- انتهای خیام شمالی- مجتمع تجاری(الماس شرق)
ورودی یک - طبقه منفی یک پلاک 21437


تلفن
051-37113500

فکس
051-37113501
ساعات کاری
فروشگاه طاها اسپرت
11 الی 14
18 الی 22
جمعه ها تعطیل