روش پرداخت

لطفا پس واریز مبلغ فاکتور تصویر فیش واریزی را به شماره 09151259030 واتساپ و یا پیام رسان های داخلی ارسال نمایید.


بانک صادرات
شماره کارت
6037697608544679
شماره شبا
IR 190190000000216652317000
صادق رئوف خوش فطرت


سفارش شما تا رسیدن تاييدیه پرداخت قابل ارسال نمی باشد.

درصورت عدم موجودی  مبلغ فاکتور به شماره کارت مبدا واریز می گردد.