روش پرداخت

ضمن تشکر از انتخاب شما 

جهت پیگیری وضیعت سفارش خود می توانید با شماره  ۰۹۱۰۲۲۴۳۰۳۵

تماس بگیرید.

درصورت عدم موجودی محصول در انبار مرکزی تهران اجناس شما از نزدیکترین انبار به مقصد شما ارسال می گردد.

تصویر یک
تصویر دو